Menu

Menu

BørnebyJoans private pasningsordningKvong BørnehusForeningerAktiv KvongBlåbjerg UdviklingsrådKvong 4HKvong Gamle SkoleKvong Idrætsforening - KIFKvong IdrætsparkKvong SogneforeningKvong Sogns MenighedsrådStøtteforeingenSportsugenKvongpostenNyhederOm KvongKalenderErhvervDan-ElJoans private pasningsordningKERATECH WHEELS A/SKvong Smede- og MaskinforretningMurermester Kjeld E. SørensenSAC Kvong A/SSparekassen for Nr. nebel og OmegnTromborg StaldudstyrUnilyd Instore TVWestSpeedBook aktiviteter (KIF)Tilmeld og betal (KIF)

Årsmøde Idrætsrådet i Varde Kommune

Årsmøde og indlæg fra DGI om hvordan foreninger griber persondata an

Årsmøde

Dagsorden til Årsmøde i Varde Idrætsråd, torsdag d. 4. april. 2019,
kl.18.30 i Tistrup Hallen.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
    Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
5. Valg af formand i lige år.
6. Valg af mindst 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
    På valg; Eigil Gammelgaard
                  Lene Jensen
                  Morten Refsgaard
                  Mikael Skov
                  Henning Petersen
7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
8. Eventuelt.


Der startes med en let spisning inden Årsmødet.

Derefter vil Anders Kristensen DGI fortælle om: Hvordan griber foreningerne persondatalovgivningen an. Er der nogle problemer eller spørgsmål?

Idrætsrådets udsendte spørgeskema, forhåbentlig er der kommet besvarelser ind


Husk tilmelding af hensyn til forplejning. Senest søndag d. 31. marts. Dette på: k3vest@gmail.com

Venlig hilsen

Erland Jensen
Formand

tirsdag 12 mar 2019 - Morten Refsgaard